‘Leren is leuk!’

Ondanks alle inspanningen van de leerkrachten in het onderwijs, is er toch een groep leerlingen die moeite blijft houden met bepaalde vakken. De leerlingen doen ontzettend goed hun best, maar blijven toch achter op de andere leerlingen.

In mijn praktijk kan ik deze kinderen een stap verder helpen, door ze op een professionele manier te begeleiden.

Deze begeleiding is specifiek gericht op de leerling en ik maak veel gebruik van succes ervaringen. Er worden, samen met de ouders en de leerling, doelen gesteld die haalbaar zijn. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van de leerling groeien. Door het aanbieden van diverse werkvormen blijft het voor de leerling spannend en ervaren ze dat leren leuk is!

In de periode dat ik les gaf in het basisonderwijs had ik altijd veel
affiniteit met de kinderen die moeite hadden met bepaalde stappen en ook met de kinderen die juist sprongen vooruit waren. Dit is dan ook de reden voor mijn eigen praktijk. In mijn eigen praktijk kan ik me goed verdiepen in de individuele problematiek van een kind en daar op de juiste manier mee omgaan.

Op veel verschillende gebieden kan ik uw kind een stap op de ladder verder helpen en dat is dan ook gelijk de reden voor de naam van de praktijk. Het is de intentie om samen steeds een stapje omhoog te gaan en het doel is dat de leerling het uiteindelijk weer helemaal zelf kan als we bovenaan de ladder staan. Alle gebieden staan beschreven onder de headlines trainingen en begeleiding. Om de beginsituatie van uw kind te bepalen zal er in sommige gevallen een onderzoek aanbevolen worden.

Lezen

Lezen vind ik lastig.
De woorden komen niet….
Dan hoor ik weer wat buiten.
Ik zie wat jij niet ziet.
Schrijven gaat ook langzaam.

De letters komen niet…..
Ik heb ineens weer buikpijn.
Of komt dat door de friet?

Taal is ook best moeilijk.
De zinnen komen niet……..
Ik denk dan aan vakantie.
En verder kom ik niet.

Ik heb heel veel geoefend.
Met pap en mam en de juf.
Met woorden ben ik nu vriendjes.
En lezen is niet meer suf.
Ik maak nog steeds wel foutjes.
En ben nog niet echt snel.
Ik ben gewoon disleksies.
Maar rijmen kan ik wel!

Rens, 9 jaar, dyslectisch